Game rules

Darten doe je (ongeveer) zo:

Spelregels voor het dartenHET DARTBORD
Een  dartbord bestaat uit 20 genummerde gebieden met een buiten- en een binnenring. Bij de darts die in de vakjes van de buitenste smalle ring belanden (de dubbelring of double), tellen de punten dubbel. Bijvoorbeeld dubbel 20=40 punten, dubbel 16=32 punten, etc. De darts die in de middelste smalle ring terecht komen (de trippel ring of triple) tellen voor 3 keer de aangegeven waarde. Bijvoorbeeld triple 18=54, triple 15=45, enz. De groene cirkel in het midden is de Bull. Deze Bull is 25 punten waard. Het rode puntje in het midden is de Bulls-eye en telt voor 50 punten. Dit is te vergelijken met dubbel Bull. De overige grotere vlakken tellen allemaal een keer het op de buitenste rand aangegeven puntental.

VOORWAARDEN
Het dartbord hoort in goede staat en zonder beschadigingen zijn. het bord moet volkomen vlak zijn. de metalen bedrading moet goed zichtbaar zijn. de nummering moet op de juiste plaats aangegeven staan. (de 20 boven in het midden) de dubbel 20 is een rood vlak.  

HET DARTBORD OPHANGEN
Het bord hoort op 1 meter en 73 centimeter vanaf de vloer te hangen, gemeten  vanaf het hart van de bulls-eye. De afstand vanaf de voorkant van het dartbord tot de lijn van waarachter de speler de pijlen werpt  is 2 meter en 37 centimeter. De werplijn wordt gemarkeerd door b.v. een balkje (oche(okkie)). De hoogte van een oche is tussen 3,5 en 6 centimeter. De lengte is minimaal 60cm. Een speler heeft rondom zeker 1 meter de vrije ruimte nodig. Uiteraard moet de ruimte tussen de speler en het dartbord "vrij" zijn..

DE VERLICHTING
Een beetje dartbord is voorzien van goede verlichting. Goed licht wordt geleverd door minimaal twee spots aan weerzijden op gelijke afstand van de hartlijn. Het licht reflecteert niet en veroorzaakt geen schaduwen op het bord.

DE DARTS
Voor zover bekend kan elk soort dart worden gebruikt maar.... De lengte mag niet meer zijn dan 30,5cm. Het gewicht is maximaal 50 gram.  

HET GOOIEN
In het spel werpt iedere speler 3 pijlen per beurt. Pijlen welke uit het bord vallen of terug ketsen worden niet opnieuw geworpen, wordt er met 1 pijl in een andere gegooid dan telt de eerste. De spelers moeten tijdens de partij op de hoogte zijn van de score. Deze wordt aangetekend op een scorebord voor de werplijn (oche). Dit scorebord hangt bij voorkeur naast het dartbord.

SPELSOORTEN
Een spel hangt helemaal af van de onderling afgesproken spelregels. Hoe een spel precies gespeeld wordt  kan per vereniging, lokaal of stad verschillen. Men kan zelf een aantal afspraken maken, een spel verzinnen of zich houden aan de internationale spelregels. Het meest voorkomende speltype is 501 Bij dit speltype starten beide spelers met een gelijk aantal punten, afhankelijk van het gekozen speltype. De bedoeling is om met 3 darts een zo hoog mogelijke score te werpen en deze af te trekken van het start totaal om zodoende het eerste op nul te komen. Om te kunnen winnen dient als laatste echter een dubbel gegooid te worden die overeenstemt met het resterende aantal punten. BV: restant 40 punten = dubbel 20 of 1x 20 en dubbel 10 enz. Dus 2 punten is de laagste stand die nog deelbaar is. Wordt er meer geworpen dan de vereiste dubbel, dan vervalt de beurt en werpt de tegenstander. BV: is het restant 32 punten en werpt met 31, meer dan 32 of geen dubbel om op nul uit te komen dan wordt dit gezien als "NO SCORE" en blijft het restant 32 en is de tegenstander aan de beurt. Bij deze spelsoort is het dus van belang om op tijd te weten welke dubbel te gooien aantal punten overblijft en welke persoonlijke voorkeur geniet. Tevens telt de Bulls-eye (dubbel roos) 50 als dubbel voor het beëindigen van het spel. In dit speltype zijn hoge scores bereikt op internationaal niveau zoals in 9 darts uitwerpen. Eerste beurt     : 180 = (3 maal triple 20) Tweede beurt  : 180 Derde beurt     : 141 = (triple 20, triple 19 en dubbel 12)

Andere varianten op 501 zijn: 301, 701 en 1001. De puntentelling en spelverloop van deze spellen zijn hetzelfde als hierboven beschreven, echter wordt het 301 spel "in de regel" met een dubbel begonnen,  501, 701, 1001, hebben doorgaans een "open start" (straight off).

LEGS en SETS
Een spelletje b.v. 501 heet een LEG als er meerdere Legs gespeeld worden zijn het er vaak  een oneven aantal.  Er kan dan geen gelijk spel ontstaan. bijvoorbeeld best of 3. De hier voor genoemde spellen worden vaak gespeeld over meerdere SETS (best of 3 - best of 5 - best of 7 etc.)

Een Set bestaat uit meerdere oneven aantallen Legs. Bijvoorbeeld 5 Sets "beste van 5 " Dus er kan gewonnen  worden met 3 - 0, 3 -1 of 3 - 2 Theoretisch zou je alle 5 de sets kunnen gooien, maar als je 3 - 0 achter staat dan kan je toch niet meer  winnen, vandaar dat het spel dan doorgaans afgelopen is. Ook de sets worden in oneven aantallen gespeeld om een gelijk spel uit te sluiten.  

TAC-TIC
Bij dit spel wordt slechts gebruik gemaakt van de nummers 10 t/m 20 en de Bullseye. De bedoeling is 3 of 5 x elk nummer te gooien, waarna tevens op de nummers gescoord kan worden. Heeft de tegenstander ook 3 of 5 x het zelfde nummer dan is zo'n nummer "dicht" en telt verder niet meer mee in het spel. De speler die als eerste alle nummer en de Bullseye heeft volgegooid en tevens voorstaat in score wint de partij.

AFSPRAKEN
Zoal in het begin van deze uitleg vermeld zijn er altijd wel spelletjes of varianten te bedenken. Maak voordat je begint met een spelletje eerst goede afspraken, zodat je niet met de darts naar elkaar gaat gooien in plaats van naar het bord.

KINDEREN
Onthoud wel: Darten is een volwassen sport en darten met steeldarts is eigenlijk niet geschikt voor  kinderen. Hiervoor is het darten met softtips van kunststof een goede en veilige variant. (dit houdt zeker hun kamer zonder gaatjes) Maar ook dan nog is toezicht van een volwassene aan te raden.

Wil je nog meer weten? Wij verkopen een boekje met alle ins en outs van de sport Darten